Our History

Our Origin Story

Our Development

Past Presidents

1958 -1959
周日洪

1959-1960
谭汝超

1960-1962
William Joe

1962-1963
Joe G. Hum

1963-1964
Paul Lee

1964-1966
Joe G. Hum

1966-1967
Donald Sim

1967-1968
Ron Kung

1968-1970
Joe G. Hum

1970-1972
Ying Yee King

1976-1978
Ron Kung

1978-1982
Jason Yee

1982-1984
Bing Chan

1984-1986
Jason Yee

1986-1990
George Leung

1990-1994
Andrew Lam

1994-1998
Anthony Cheung

1998-2004
Pak Chow Tam

2004-2008
Xingzhong Huang

2008-2012
Jinsheng Xue

2012 - 2016
Shaoyong Liu

2016 - 2021
Jinsheng Xue

2021 - 2022
Yang Yang

2022 - current
Alex He

en_CAEnglish (Canada)